logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

20/06/2016
Książka pt. “The Globalization of Hate”


Zachęcamy do zapoznania się z książką pt. “The Globalization of Hate” po redakcją dr Marka Waltersa and Jennifer Schweppe (Oxford University Press), w której znajduje się artykuł na temat sytuacji w Polsce pt. "Do Some Identities Deserve More Protection Than Others? The Case of Anti-LGB Hate Crime Laws in Poland" autorstwa Doroty Pudzianowskiej i Piotra Godzisza.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć tutaj.

 

 

16/06/2016
Apelacja HFPC ws. ubezwłasnowolnienia. Czy TK zajmie się ubezwłasnowolnieniem całkowitym?

 

HFPC złożyła apelację od postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym B., osoby starszej z niepełnosprawnością. Zdaniem Fundacji ubezwłasnowolnienie całkowite jest nieproporcjonalną ingerencją w prawa i wolności B. Fundacja skierowała również prośbę do sądu o rozważenie możliwości zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego z Konstytucją RP, Konwencją Europejską oraz Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

B. jest osobą starszą, która z uwagi na skutki niepełnosprawności potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zapewnia m.in. bliska przyjaciółka. Sąd uznał, że B. jest osobą niesamodzielną i nie jest w stanie podejmować żadnych decyzji, a ubezwłasnowolnienie całkowite jest zgodne z jej dobrem.

„Decydując o ubezwłasnowolnieniu B. sąd nie wziął pod uwagę przedstawionej przez Fundację argumentacji o konieczności stosowania w tego typu sprawach międzynarodowych standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, które kładą nacisk na poszanowanie godności, autonomii i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami” – mówi dr Dorota Pudzianowska, Koordynatorka Programu „Artykuł 32”.

„W apelacji podnieśliśmy, że wobec posiadania przez B. opieki faktycznej nie jest konieczne pozbawianie jej zdolności do czynności prawnych, gdyż nie wpłynie to na poprawę jej funkcjonowania. B. zamiast otrzymać wsparcie w korzystaniu z przysługujących jej praw, stała się adresatem nieproporcjonalnej ingerencji ze strony państwa, której efektem jest niezwykle szerokie ograniczenie możliwości samodzielnej realizacji praw i wolności” – wyjaśnia dr Dorota Pudzianowska. „Sąd tak naprawdę nie rozważył, czy wystarczającą, adekwatną i proporcjonalną odpowiedzią na sytuację B. byłoby zastosowanie mniej radykalnych środków, które nie powodują utraty zdolności do czynności prawnych, którym może być np. instytucja kuratora dla osoby niepełnosprawnej uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym” – dodaje Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

W apelacji HFPC zawarła również wniosek, by sąd drugiej instancji rozważył możliwość skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego z Konstytucją RP, Konwencją o Prawa Osób z Niepełnosprawnościami i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

„Istnieją uzasadnione wątpliwości, że obecny kształt ubezwłasnowolnienia całkowitego, przez swój nieelastyczny charakter i szeroki zakres oddziaływania na sytuację jednostki, doprowadza do sprzecznej z zasadami Konstytucji i EKPC ingerencji w prawa osób z niepełnosprawnościami. Poza tym TK mógłby ocenić zgodność tej instytucji z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, która wyklucza możliwość pozbawiania zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnościami” – mówi dr Dorota Pudzianowska.

 

 

15/06/2016
O „Przewodniku dla sędziów i prokuratorów” w Bydgoszczy


Dr Dorota Pudzianowska i Jarosław Jagura przedstawili publikację pt. „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” podczas spotkania, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2016 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Organizatorem spotkania był Związek Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięli udział sędziowie oraz adwokaci.

 

 

30/05/2016
Konferencja "The Politics of Hate: Community, Societal and Global Responses"


Dorota Pudzianowska wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez International Network on Hate Studies w Limeryk w Irlandii pt. The Politics of Hate: Community, Societal and Global Responses. Dr Pudzianowska wygłosiła referat pt. “Problems that Prosecuters and Judges Face in Poland When Dealing with Hate Crime” na temat przeszkód, w zajmowaniu się przestępstwami z nienawiści w praktyce sędziów i prokuratorów oraz przedstawiła publikację Fundacji Helsińskiej pt. „Równe Traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” (red. D. Pudzianowska i J. Jagura). Ponadto, w drugim dniu konferencji D. Pudzianowska moderowała panel pt. Hate and Discrimination. Konferencja odbywała się w dniach 24-26 maja 2016 r.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 138

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.