logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

15/05/2017
Sąd Okręgowy w Katowicach: wiek nie może być jedyną przesłanką decydowania o zadośćuczynieniu


Sąd Okręgowy w Katowicach podwyższył kwotę zadośćuczynienia osobie starszej poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Tym samym sąd zmienił wyrok sądu I instancji, w którym wiek poszkodowanego został uznany za okoliczność przemawiającą za przyznaniem niższego zadośćuczynienia.


Wypadek i pierwszy wyrok


Przypomnijmy, pan Ryszard Czajewicz w 2012 r. został na chodniku potrącony przez samochód, przeszedł skomplikowane leczenie, lecz nigdy nie odzyskał wcześniejszej sprawności i stał się osobą zależną od innych. Poszkodowany uznał kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku za niewystarczającą i domagał się przed sądem zapłaty 50 tys. zł zadośćuczynienia.


Jednak Sąd Rejonowy w Sosnowcu w 2016 r. zasądził na rzecz Ryszarda Czajewicza tylko 10 tys. zł zadośćuczynienia. W swoim wyroku sąd przyznał, że na skutek wypadku mężczyzna musiał zmienić codzienne życie i ograniczyć swoją aktywność. Jednak mimo to sąd stwierdził, że skutki wypadku należy postrzegać inaczej w odniesieniu do osób w zaawansowanym wieku (więcej informacji o tym wyrku dostępne jest tutaj).


Pełnomocnik pana Ryszarda Czajewicza złożył apelację od powyższego wyroku, a HFPC przedstawiła opinię przyjaciela sądu. W opinii HFPC zwróciła uwagę, że kierowanie się wiekiem poszkodowanego przy obniżaniu wysokości zadośćuczynienia może mieć charakter nieuzasadnionej dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek.


Sąd Okręgowy zwiększył kwotę zadośćuczynienia


Sąd Okręgowy w Katowicach przyznał kwotę zadośćuczynienia wyższą o 10 tysięcy złotych. To oznacza, że w sumie pan Czajewicz otrzymał 40 tys. zł zadośćuczynienia za skutki wypadku. Choć nie otrzymał pełnej kwoty, której się domagał, to sąd wziął pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. SO w Katowicach uznał, że sąd rejonowy nie zbadał dokładnie okoliczności sprawy. „Ten aspekt podkreślaliśmy w naszym stanowisku. Zwracaliśmy uwagę, że po wypadku pogorszyła się znacząco sytuacja życiowa pana Czajewicza i to powinno być przede wszystkim wzięte pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia” – mówi Adam Klepczyński, prawnik HFPC. „Sąd podkreślił też funkcję zadośćuczynienia i wskazał, że nie jest to odszkodowanie. Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję wyrównującą, a przy ustalaniu jego wysokości trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak stopień cierpień fizycznych i psychicznych, przez które przeszła dana osoba” – dodaje Adam Klepczyński.


„Apelacja pełnomocnika i interwencja Fundacji odniosły pozytywny skutek, bo sąd podwyższył kwotę zadośćuczynienia. Sąd stanął na stanowisku, że to skutki wypadku i niekorzystne zmiany w życiu poszkodowanego powinny być decydujące dla oceny wysokości zadośćuczynienia, a nie zaawansowany wiek poszkodowanej osoby” – wskazuje dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. „Ten wyrok w zakresie, w jakim sąd podkreśla, że wiek nie może być jedyną przesłanką decydowania o zadośćuczynieniu, będzie ważny dla wszystkich osób starszych, które dochodzą zadośćuczynienia przed sądem” – dodaje dr Dorota Pudzianowska.


Sąd niefortunnie wyjaśnia wyrok


Sąd Okręgowy w Katowicach wyjaśnił, że wiek nie był jedyną przesłanką decydującą o wysokości zadośćuczynienia. „Jednakże, szkoda że sądowi nie udało się wyjaśnić istoty wyroku” – mówi Adam Klepczyński. „Sąd w ustnych motywach użył sformułowania, że pan Czajewicz nie zrozumiał wyroku I instancji. Takie sformułowanie było niefortunne a pan Czajewicz poczuł się tym upokorzony i wpłynęło to na niezadowolenie z wyroku” – wskazuje Adam Klepczyński.

Â

„Wyrok jest obiektywnie sukcesem a klient wychodzi z sądu niezadowolony. W jednym z wywiadów profesor Adam Strzembosz wskazywał, że jest to jeden z większych problemów w polskich sądach, że nawet po korzystnych wyrokach jest niezadowolenie” – mówi dr Dorota Pudzianowska.


HFPC przed Sądem Okręgowym w Katowicach reprezentował Adam Klepczyński, który podczas rozprawy apelacyjnej przedstawił opinię przyjaciela sądu.


Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 HFPC.

 

 

15/05/2017
Oświadczenie HFPC w związku z atakiem na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

Â

Po kolejnym ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii HFPC apeluje do przedstawicieli rządu o zdecydowane potępienie wszystkich przejawów nienawiści motywowanej uprzedzaniami. Jednocześnie Fundacja wyraża nadzieję, że postępowanie prowadzone przez organy wymiaru sprawiedliwości pozwoli wyjaśnić wszelkie okoliczności incydentu wymierzonego w Kampanię Przeciw Homofobii.

Â

„W ostatnim czasie doszło do kolejnego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii, organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Z zaniepokojeniem obserwujemy wzrost liczby incydentów motywowanych nienawiścią i niechęcią skierowanymi przeciwko przedstawicielom grup i mniejszości wyróżnianych nie tylko ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, ale także z uwagi na pochodzenie narodowe, etniczne, rasowe lub wyznanie” – czytamy w oświadczeniu HFPC.

Â

Akty agresji na tle rasowym czy narodowo-etnicznym są szczególnie destrukcyjne dla praw człowieka. Dlatego HFPC przypomina, że w przypadkach popełnienia przestępstwa motywowanego uprzedzeniami szczególnym obowiązkiem władz publicznych, w tym prokuratury i policji, powinno być skrupulatne wyjaśnienie okoliczności sprawy i przeprowadzenie rzetelnego i efektywnego postępowania. Na tym polu można niestety zaobserwować niepokojące praktyki, jak np., umorzenie postępowania w sprawie nawoływania do nienawiści na tle rasowym i wyznaniowym przez wrocławską prokuraturę.

Â

Jednocześnie HFPC podkreśla, że władze publiczne powinny traktować z taką samą powagą sprawy, w których nienawiść jest motywowana względami homofobicznymi, gdyż dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest tak samo poważna, jak dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie czy kolor skóry.

Â

HFPC wyraża zaniepokojenie wszelkimi sygnałami płynącymi ze strony władz bagatelizującymi problem przemocy i ksenofobii. „Akty przemocy o podłożu dyskryminacyjnym są nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawnego, opartego na poszanowaniu godności ludzkiej i równości, jakim zgodnie z Konstytucją jest Rzeczpospolita Polska” – napisała HFPC.

Â

Oświadczenie można przeczytać tutaj.

 

 

28/04/2017
HFPC pyta MEN o nową podstawę programową dla przedszkoli i prawa dzieci z niepełnosprawnościami


HFPC zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej dla przedszkoli, która nie podaje wprost informacji o dostosowaniu toku nauczania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Niepokojąca zmiana

Obecna podstawa programowa, obowiązująca do końca bieżącego roku szkolnego, bezpośrednio wskazuje na konieczność zindywidualizowanego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością i prawo tych dzieci do korzystania z racjonalnych usprawnień.

„Usunięcie z podstawy programowej nauczania przedszkolnego informacji o konieczności indywidualnego podejścia do dzieci z niepełnosprawnościami może mieć szczególne znaczenie dla dzieci, które na tym etapie kształcenia nie posiadają jeszcze orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub odpowiedniej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a u których zachodzi potrzeba zindywidualizowanej reakcji na zauważone potrzeby wynikające z niepełnosprawności” – czytamy w piśmie HFPC.

Po wejściu w życie nowej podstawy programowej istnieje ryzyko, że przedszkola mogą odmawiać wprowadzania niezbędnych dostosowań dla niektórych podopiecznych, skoro dokument nie mówi o tym wprost. Może to oznaczać, że część dzieci z niepełnosprawnościami zostanie pozbawiona odpowiedniego wsparcia zmierzającego do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

Wbrew standardom i gwarancjom konstytucyjnym

„Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, której Polska jest stroną, zabrania wykluczania kogokolwiek z powszechnego systemu edukacji z uwagi na niepełnosprawność. Te gwarancje zawiera także polska Konstytucja. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają prawo do korzystania z indywidualnie dopasowanych, racjonalnych usprawnień na każdym etapie nauczania, w tym w także w przedszkolach. Odmowa realizacji tych obowiązków przez państwo jest systemową dyskryminacją” – mówi apl. adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Pismo HFPC do Minister Edukacji Narodowej dostępne jest tutaj.

 

 

27/04/2017
Niższe zadośćuczynienie dla osoby starszej ze względu na wiek – rozprawa apelacyjna


27 kwietnia 2017 roku odbyła się rozprawa apelacyjna w Sądzie Okręgowym w Katowicach w sprawie pana Ryszarda Czajewicza, którego pełnomocnik złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Sąd ten przyznał niższe zadośćuczynienie osobie starszej za skutki wypadku samochodowego, gdyż są one mniej długotrwałe i dotkliwe dla takiej osoby niż dla osoby młodej.

Adam Klepczyński, prawnik HFPC, przedstawił w jej imieniu Sądowi Okręgowemu w Katowicach „opinię przyjaciela sądu”, w której zwrócił uwagę, że kierowanie się wiekiem poszkodowanego przy obniżaniu wysokości zadośćuczynienia może mieć charakter dyskryminujący.

Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił odroczyć publikację wyroku do 10 maja 2017 roku do godziny 12:00 (sala C.1.20).

Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 HFPC.

Więcej o sprawie można przeczytać tutaj.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 155

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.