logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

02/12/2016
Ujawnienie informacji o zakażeniu HIV - opinia amicus curiae


HFPC złożyła przed Sądem Okręgowym w X. opinię przyjaciela sądu w sprawie dotyczącej ujawnienia przez personel szpitala informacji o posiadaniu przez pacjenta wirusa HIV. Informacja o zakażeniu pacjenta została umieszczona w jednym z pomieszczeń szpitala, do którego mogły wejść również osoby postronne.

W opinii HFPC zwróciła uwagę na skalę dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych HIV, której doświadczają te osoby w kontaktach ze służbą zdrowia. Ponadto opinia wskazała na międzynarodowe standardy ochrony praw tych osób, w szczególności na obowiązek poszanowania tajemnicy danych dotyczących stanu zdrowia.

 

 

29/11/2016
Odmowa wydruku baneru dla fundacji LGBT – rozprawa


Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi odbyła się rozprawa w sprawie drukarza, który odmówił wykonania roll-up’u dla Fundacji LGBT Bussines Forum. HFPC obserwuje proces.

Drukarz został obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, czyli umyślnego odmówienia wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny. W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał wyrokiem nakazowym winę drukarza i wymierzył mu grzywnę. Obwiniony złożył sprzeciw od tego wyroku, co spowodowało, że sprawa jest ponownie rozpoznawana przez sąd I instancji.

Przypomnijmy, że w lipcu 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości skrytykowało wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w oświadczeniu.

HFPC wydała wówczas stanowisko, w którym stwierdziła, że „oświadczenie odnoszące się do konkretnego wyroku, publikowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości może być odebrane jako próba wywierania nacisku na chronioną konstytucyjnie niezawisłość i niezależność sądownictwa”.

HFPC w swoim stanowisku przypomina o standardach międzynarodowych ujętych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym m.in. w wyroku w sprawie Garlicki przeciwko Polsce. W tym wyroku ETPC wskazał na istniejący po stronie najwyższych urzędników państwowych, w szczególności tych odpowiedzialnych za organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości, obowiązek wykazywania szczególnej ostrożności przy formułowaniu jakichkolwiek wypowiedzi na temat toczących się postępowań karnych. „Wygłaszanie takich stanowisk mogłoby zostać odebrane jako wskazówka co do określonego rozstrzygnięcia” – czytamy w oświadczeniu.

Stanowisko HFPC można znaleźć tutaj.

Kolejna rozprawa odbędzie się w styczniu 2017 r.

 

 

21/11/2016
Sprawa katechety zwolnionego z pracy – audycja


Zachęcamy do wysłuchania audycji w radiu TOK FM na temat sprawy zwolnionego katechety, któremu sąd przyznał odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy.

O sprawie, a także o problemie nierównej ochrony praw pracowniczych nauczycieli katechezy, mówili: mec. Weronika Papucewicz z Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k., która reprezentowała pro bono katechetę na prośbę HFPC oraz apl. adw. Jarosław Jagura, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Audycji można posłuchać tutaj.

 

 

18/11/2016
Zwolniony katecheta dostanie odszkodowanie


Zwolnienie z pracy Piotra Janowicza, nauczyciela katechezy, który uczył również historii, było bezprawne – tak orzekł Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Sąd uznał, że dyrekcja szkoły instrumentalnie wykorzystała szczególny i uproszczony tryb zwalniania katechetów, by ominąć ochronę związkową i rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem. Na prośbę HFPC Piotra Janowicza reprezentowali pro bono prawnicy Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k., a także Justyna Klimek – aplikantka radcowska z kancelarii Bartoszewska Binkowski Sp. k. HFPC obserwowała proces.

Piotr Janowicz zatrudniony został jako nauczyciel katechezy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. Jednak od kliku lat do jego obowiązków należało również m.in. prowadzenie zajęć z historii. W ostatnim roku pracy klient HFPC w ramach swojej pracy prawie wyłącznie nauczał historii. Jednocześnie Piotr Janowicz był objęty szczególną ochroną związkową, która nie pozwalała na jego zwolnienie bez zgody związku zawodowego.

Na wniosek dyrektora szkoły biskup cofnął Piotrowi Janowiczowi misję kanoniczną do nauczania religii w tej szkole. Zdaniem szkoły cofnięcie skierowania do nauczania religii obligowało do rozwiązania z takim nauczycielem stosunku pracy w świetle przepisów Karty Nauczyciela, bez względu na przysługującą klientowi ochronę związkową.

„Sąd uznał, że dla oceny prawidłowości rozwiązania stosunku pracy z naszym klientem powinien on być potraktowany jako nauczyciel historii, a zastosowanie powinien mieć tryb zwalniania właściwy dla wszystkich nauczycieli, a nie tylko katechetów. W ocenie sądu rozwiązanie stosunku pracy z p. Janowiczem jako nauczycielem historii nie było uzasadnione ani nie zostało skonsultowane ze związkiem zawodowym, którego członkiem był p. Janowicz. Naruszyło więc prawo, co uzasadniało przyznanie powodowi odszkodowania.” – mówi mec. Piotr Kryczek, wspólnik w Kancelarii Chajec, Don-Siemion i Żyto.

„Sąd podkreślił, że fakt cofnięcia skierowania do nauczania religii został wykorzystany przez szkołę instrumentalnie, ponieważ w innym trybie zwolnienie tego nauczyciela nie byłoby możliwe. Zdaniem sądu takie zachowanie pracodawcy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowiło nadużycie prawa” – dodaje Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

„Sprawa Pana Janowicza wpisuje się w szerszy problem dotyczący nierównego traktowania nauczycieli katechezy w zakresie ochrony stosunku pracy. W przypadku tej sprawy chodziło o wyłączenie ochrony związkowej w przypadku nauczycieli katechezy. Innym problemem, którym się zajmowaliśmy, była sprawa katechetki w ciąży zwolnionej z pracy i interpretacja Karty Nauczyciela, która zdaniem szkoły na to pozwala, choć nie jest to możliwe w przypadku nauczycielek innych przedmiotów. Skoro nauczyciele katechezy pracują w szkołach publicznych, to powinni być traktowani w zakresie zatrudnienia jak wszyscy nauczyciele” – tłumaczy dr Dorota Pudzianowska, koordynatorka Programu Antydyskryminacyjnego Artykuł 32 HFPC.

Sprawa jest objęta działaniami Programu Antydyskryminacyjnego Artykuł 32 HFPC.

Wyrok nie jest prawomocny.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 146

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.