logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

05/04/2017
Geje i lesbijki skarżą Polskę do Trybunału w Strasburgu

Â

Nastąpił przełom na drodze do wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej w Polsce. Po przejściu krajowej procedury sądowej, nie bacząc na próbę zastraszenia przez Prokuraturę Generalną, pary gejów i lesbijek z Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej złożyły skargi na Polskę do Trybunału w Strasburgu. Sprawom dwóch par nadano już numery. Oznacza to, że sprawy te zostały zarejestrowane w Trybunale. W razie pozytywnego rozpatrzenia skarg, Polska zostanie zobowiązana do wprowadzenia związków partnerskich i/lub równości małżeńskiej. Trzymajcie kciuki i bądźcie za miłością! – apelują Grzegorz i Krzysztof, jedna z koalicyjnych par.

Â

Koalicja przeszła długą drogę i znajduje się na ostatniej prostej wiodącej do wyznaczonego przez siebie celu  wprowadzenia związków partnerskich i równości małżeńskiej w Polsce – informuje adw. Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii. „Ostatnia prosta” to oczywiście wniesienie skarg przeciwko Polsce do Trybunału w Strasburgu. Skargi czterech par czekają obecnie na rozpoznanie przez Trybunał. – To niedopuszczalne, że w 2017 roku państwo nie chroni podstawowych praw swoich obywateli i obywatelek. Wyrok ETPCz powinien stanowić dla polskiego ustawodawcy jednoznaczny sygnał, że zapewnienie ochrony prawnej związkom osób tej samej płci jest obowiązkiem państwa – mówi adw. Mikołaj Pietrzak z kancelarii Pietrak, Sidor i Wspólnicy, a adw. Małgorzata Mączka-Pacholak reprezentująca tę samą kancelarię dodaje: – Liczymy na uzyskanie podobnego wyroku, jaki zapadł w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom w 2015 roku. Wówczas sędziowie Trybunału stwierdzili, że brak możliwości formalizacji związków przez pary osób tej samej płci narusza gwarantowane w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do poszanowania życia rodzinnego. Włosi cieszą się już związkami partnerskimi. Niewykluczone, że wkrótce wprowadzą też równość małżeńską. Mamy nadzieję, że za kilka lat to samo będzie można powiedzieć o Polsce – optymistycznie patrzy w przyszłość Aleksandra Muzińska ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Â

Skarga do Trybunału – jakich argumentów użyła Koalicja?

Â

Zanim skargi zostały złożone do Trybunału w Strasburgu wszystkie pary musiały przejść ścieżkę prawną dostępną w kraju – od urzędów stanu cywilnego, przez sądy rejonowe po sądy okręgowe. W przypadku wszystkich czterech par sądy okręgowe utrzymały rozstrzygnięcia sądów rejonowych, które uznały, że Kierownicy Urzędów Stanów Cywilnych zasadnie odmówili przyjęcia dokumentów potwierdzających możliwość zawarcia małżeństwa. Ostatnia para oczekuje jeszcze na zakończenie postępowania sądowego.

Â

Zakończenie postępowań sądowych w Polsce otworzyło Koalicji drogę do złożenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jakiej argumentacji użyli prawnicy i prawniczki Koalicji? – W skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka twierdzimy, że brak możliwości zawarcia związku partnerskiego przez osoby tej samej płci narusza prawo do poszanowania życia rodzinnego i stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W skargach zwracamy m.in. uwagę na to, że obowiązujące prawo pozostaje w kolizji z polską rzeczywistością społeczną – tłumaczy adw. Mączka-Pacholak. Koalicja nie pominęła Trybunału Konstytucyjnego, do którego również złożyła skargi Wnieśliśmy skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ interes naszych klientów i klientek wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych środków prawnych w Polsce – argumentuje decyzję Koalicji adw. Mączka-Pacholak.

Więcej…
 

 

05/04/2017
Odpowiedź Prokuratury ws. antysemickiego incydentu

Â

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowościowej i wyznaniowej. Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę dotyczy zdarzenia z dnia 21 marca 2017 roku podczas, którego doszło do spalenia kukły przypominającej postać żydowskiej kobiety nazwanej „b’żydulą”.

Wystąpienie HFPC w tej sprawie dostępne jest tutaj.

 

 

03/04/2017
Wyrok ws. odmowy wydruku materiałów promocyjncyh dla organizacji LGBT

Â

Odmowa wydruku roll upu dla organizacji LGBT ze względów światopoglądowych była nieuzasadniona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał za winnego drukarza, który odmówił wykonania zlecenia. HFPC obserwowała proces.

Â

„Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”

Â

Przypomnijmy, sprawa dotyczy Fundacji LGBT Business Forum, która chciała wykonać materiały promocyjne w jednej z łódzkich drukarni. Po otrzymaniu projektu banneru drukarz odpowiedział: “Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”. Drukarz został obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, czyli umyślnego odmówienia wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny. W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał wyrokiem nakazowym winę drukarza i wymierzył mu grzywnę. Obwiniony złożył sprzeciw od tego wyroku, co spowodowało, że sprawa była ponownie rozpoznawana przez sąd I instancji.

Â

Ministerstwo Sprawiedliwości zabiera głos w sprawie

Â

W lipcu 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości skrytykowało w oświadczeniu wyrok nakazowy Sądu Rejonowego. HFPC wydała wówczas stanowisko, w którym stwierdziła, że „oświadczenie odnoszące się do konkretnego wyroku, publikowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości może być odebrane jako próba wywierania nacisku na chronioną konstytucyjnie niezawisłość i niezależność sądownictwa”.

Â

Wyrok

Â

W wyroku wydanym 31 marca 2017 r. sąd ponowie uznał drukarza za winnego popełnienia wykroczenia. Sąd uznał, że przekonania osoby pracującej w sektorze usług nie mogą być podstawą wykonania zlecenia i nie był to racjonalny powód odmowy wykonania dzieła. Zdaniem sądu grafika, która miała być wydrukowana, nie zawierała żadnych treści mogących uzasadniać odmowę realizacji zamówienia, a jego wykonanie nie wykraczało poza standardowy zakres działalności drukarni.

Â

Ze względu na szczególne okoliczności sprawy, w tym na nienaganną opinię drukarza jako pracownika, sąd odstąpił od wymierzenia kary.

Â

Oprócz HFPC postępowanie było obserwowane przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Court Watch Polska, zaś obsługę prawną zapewniła Kampania Przeciwko Homofobii.

Â

Wyrok jest nieprawomocny.

 

 

27/03/2017
Koalicja Równych Szans wystąpiła do RPO o wycofanie z TK wniosku

Â

Koalicja Równych Szans wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o rozważenie wycofania wniosku o stwierdzenie niezgodności tzw. ustawy równościowej z Konstytucją RP. Wniosek taki został złożony przez RPO w marcu 2016 i podniesiono w nim, że niektóre przepisy ustawy ustanawiają nierówną ochronę przed dyskryminacją, uzależniając ją od przesłanki dyskryminacyjnej będącej motywem gorszego traktowania. Koalicja zaapelowała do RPO, aby wziął pod uwagę poważne wątpliwości co do zgodności z prawem sposobu obsadzenia niektórych stanowisk sędziów Trybunału, a tym samym zagrożenie nieważności orzeczenia.

Apel Kolacji do RPO można znaleźć tutaj.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 154

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.