logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

26/08/2016
Incydent na palcu zabaw w Przemyślu – apel HFPC do Prokuratury


HFPC zwróciła się do Prokuratora Okręgowego w Przemyślu z prośbą o zwrócenie uwagi na postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie dotyczącej zdarzenia, do którego doszło na placu zabaw w Przemyślu. Wedle doniesień medialnych, mężczyzna miał grozić czarnoskóremu chłopcu oraz wyzywać go w sposób wulgarny.

Fundacja w piśmie podkreśliła, że sprawy, w których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstw z nienawiści, nie powinny być bagatelizowane, a przy ich prowadzeniu powinno się zachować należytą staranność. HFPC poprosiła również o poinformowanie o przebiegu postępowania w tej sprawie.

Pismo można znaleźć tutaj.

 

 

25/08/2016
Po interwencjach HFPC MS wprowadza usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami podczas egzaminów na aplikacje prawnicze


Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z usprawnień podczas zdawania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną – tak wynika ze zmian wprowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Na konieczność nowelizacji przepisów HFPC zwracała uwagę już od 2013 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w sierpniu tego roku, kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego, będący osobą z niepełnosprawnością, może wnioskować o wydłużenie o połowę czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu oraz o zastosowanie szczególnego sposobu rozwiązywania testu, uwzględniającego niepełnosprawność kandydata. Dotychczas osoby z niepełnosprawnością mogły liczyć m.in. na wydłużenie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań jedynie podczas egzaminów zawodowych – adwokackiego, radcowskiego i notarialnego, a brak było analogicznych udogodnień na etapie egzaminów wstępnych na te aplikacje.

"Wprowadzone przez Ministra Sprawiedliwości zmiany legislacyjne są odpowiedzią na postulaty, które Fundacja zgłaszała już w 2013 r. Osoby z niepełnosprawnościami, pragnące wykonywać zawody prawnicze, powinny mieć możliwość skorzystania z racjonalnych usprawnień na wszystkich etapach kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Jest to standard, który wynika m.in. z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" – mówi dr Dorota Pudzianowska, Koordynatorka Programu Antydyskryminacyjnego „Artykuł 32” HFPC. "Stanowisko Fundacji poparła na początku 2014 r. m.in. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej" – dodaje dr Dorota Pudzianowska.

HFPC z zadowoleniem przyjęła informację o zmianach wprowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Nowelizacja przepisów pokazuje kierunek, w którym powinno zmierzać dostosowanie zasad przeprowadzania egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą i egzaminu komorniczego, konkursu na aplikację ogólną oraz egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego. Podczas tych egzaminów i konkursów osoby z niepełnosprawnościami nadal nie mogą liczyć na skorzystanie z żadnych usprawnień.

"Jeśli ustawodawca przyjął, że zawód adwokata, radcy prawnego i notariusza może wykonywać osoba, która potrzebuje wydłużonego czasu na rozwiązanie zadań podczas egzaminu, to taka niepełnosprawność nie powinna uniemożliwiać dostępu do zawodu sędziego, prokuratora czy komornika. W tym zakresie Fundacja nadal będzie podejmować działania w celu zmiany przepisów" – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.


Wystąpienie HFPC do Ministra Sprawiedliwości z 2013 r. można znaleźć tutaj.

Pismo Komisji Praw Człowieka przy NRA można znaleźć tutaj.

Informację o nowelizacji rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości można znaleźć tutaj.

 

 

22/08/2016
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych popiera objęcie ulgami w przejazdach wszystkich psów asystujących


Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o rozważenie możliwości dokonania zmian legislacyjnych, których celem będzie zagwarantowanie ulg transportowych wszystkim psom asystującym. Jest to odpowiedź na skierowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apel HFPC o podjęcie inicjatywy w zakresie zmiany przepisów, by zniżka na przejazdy obejmowała wszystkie rodzaje psów asystujących, a nie tylko psa przewodnika osoby niewidomej.

Przypomnijmy, że w regulaminie PKP Intercity pies przewodnik jest wskazany jako jeden z rodzajów psa asystującego. Jednak regulamin zastrzega jednocześnie, że zniżka na przejazd przysługuje wyłącznie w stosunku do psa przewodnika, co oznacza, że ze zniżki mogą skorzystać jedynie osoby niewidome. Zdaniem HFPC brak jest obiektywnego uzasadnienia dla zróżnicowania opłat za psa przewodnika i pozostałe rodzaje psów asystujących.

Wcześniej HFPC zwróciła się w tej sprawie bezpośrednio do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, jednak wówczas Minister stanął na stanowisku, że obecnie obowiązujące regulacje nie doprowadzają do nierównego traktowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wówczas HFPC została poinformowana, że rozszerzenie zakresu ulg obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym spowoduje obciążenie budżetu państwa, co jest niepożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych. W tym miejscu warto podkreślić, że od 2010 r. wydano jedynie 110 certyfikatów dla psów asystujących.

„Wydaje się zasadnym wprowadzenie ulg transportowych przysługujących wszystkim psom asystującym osobom niepełnosprawnym. Wyróżnienie tylko psa przewodnika osoby niewidomej, poprzez uprawnienie właściciela psa do korzystania z ulgi transportowej na tego psa, jest obecnie trudne do uzasadnienia, bowiem każdy pies asystujący jest niezbędny osobie niepełnosprawnej, która korzysta z jego pomocy. Trudno sobie wyobrazić pełne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie bez możliwości udziału jej psa asystującego w każdym aspekcie życia tej osoby” – napisał Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pismo Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) można znaleźć tutaj.

Pismo HFPC do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można znaleźć tutaj.

 

 

17/08/2016
Uwagi do projektu sprawozdania z wykonania Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty


HFPC przedstawiła uwagi do projektu sprawozdania RP z wykonania Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty w latach 2012 – 2015. W swoim piśmie HFPC wskazała na istniejące trudności w realizacji prawa uczniów do równego traktowania w dziedzinie oświaty.

W ocenie HFPC, jednym z problemów jest brak efektywnej ochrony przed dyskryminacją z jakiejkolwiek przyczyny w obszarze oświaty na gruncie tzw. ustawy równościowej. Ponadto HFPC zwróciła uwagę na nieprawidłowości w realizacji prawa do edukacji dzieci przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Fundacja podkreśliła również wagę problemu, jakim jest występowanie w szkołach mowy nienawiści i agresji o podłożu dyskryminacyjnym, związanej nie tylko z pochodzeniem narodowo-etnicznym, ale także z statusem społecznym uczniów bądź orientacją seksualną. W swoim piśmie HFPC wskazała także na niewystarczająco elastyczny system dostosowań zasad przeprowadzania egzaminów dla uczniów z niepełnosprawnościami, który nie gwarantuje właściwej indywidualizacji podejścia do każdego ucznia. Ponadto HFPC zwróciła uwagę na występujące trudności w dostępie do nauczania etyki oraz lekcji religii mniejszości wyznaniowych.

Uwagi HFPC można znaleźć tutaj.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 141

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.